Festhögmässa med kyrkoherdeinstallation

Välkommen till festhögmässa då vi hälsar vår nya kyrkoherde Elias välkommen!
Musik av: Kim Andre Arnesen, John Rutter och Shawn Kirchner
Kammarkören Non Silentium
Musiker ur Österåkers Kammarorkester
barnkören Rätta takter
Magnus Holmlund – orgel
Johan Björling – dirigent
Urban Westerlund – dirigent
Elias Eriksson – präst, kyrkoherde
Sarah Lantz – präst, församlingsherde
Andreas Holmberg – präst, biskop
m fl