Konsert i stadtkirche St. Marien, Wittenberg

Musik av Lauridsen, Taverner, Chilcott, Corsi, Lindberg m fl
Dirigent – Urban Westerlund