Julkonserter – A ceremony of Carols

Non Silentiums traditionella Julkonserter i år med Engelska Carols som tema.
Musik av: Benjamin Britten, Bob Chilcott, John Rutter m fl. 
Ingegerd Fredlund – harpa
Urban Westerlund – dirigent
OBS! 2 konserter kl 16:00 & 19:00